Konstruktion

Systemet är uppbyggt av aluminiumprofiler och fyllning. Moduler tillverkas av profiler som monteras ihop på fabriken och färdiga moduler levereras till installationsplatsen. På installationsplatsen monteras överkantsskenor och golvprofiler i aluminium och modulerna lyfts enkelt på plats för att bilda en skiljevägg.

Skiljeväggar av alu-profiler – Galleri