Skiljeväggar av aluminiumprofiler

Ett skiljeväggssystem är en lämplig lösning för att skapa rum och avskilja arbetsplatser i diverse kontorslokaler och för att dela försäljningslokaler. Systemet består av lättmonterade moduler som senare kan flyttas eller planeras om. Skiljeväggarnas design samt modulernas bredder, höjder och indelningar utarbetas enligt projektörens eller kundens önskemål. Måtten på en modul kan vara högst 2000x3500mm. Ytan på en modul kan vara högst 4,5m2

Skiljeväggar av alu-profiler – Galleri