Skiljeväggar av aluminiumprofiler

Ett skiljeväggssystem är en lämplig lösning för att skapa rum och avskilja arbetsplatser i diverse kontorslokaler och för att dela försäljningslokaler. Systemet består av lättmonterade moduler som senare kan flyttas eller planeras om. Skiljeväggarnas design samt modulernas bredder, höjder och indelningar utarbetas enligt projektörens eller kundens önskemål. Måtten på en modul kan vara högst 2000x3500mm. Ytan på en modul kan vara högst 4,5m2

Konstruktion

Systemet är uppbyggt av aluminiumprofiler och fyllning. Moduler tillverkas av profiler som monteras ihop på fabriken och färdiga moduler levereras till installationsplatsen. På installationsplatsen monteras överkantsskenor och golvprofiler i aluminium och modulerna lyfts enkelt på plats för att bilda en skiljevägg.

Profiler

Profiler i aluminium ger väggen tillräcklig styvhet och korrosionsbeständighet. Eftersom aluminium är styvt är profilerna även smala. Tvärsnittsmått på vertikalprofilen av en modul är 32x40mm, därför kallas hela serien av modulskiljeväggar av aluminiumprofiler för S-32.

Fyllning

Olika material kan användas som fyllning: glas med tjocklek på 4mm-8mm eller skivmaterial med tjocklek på 4mm-10mm. Glas monteras in i modulerna med en genomskinlig specialtätning i silikon som ger omärkbar övergång mellan aluminium och glas. Tätningen går även in under glaskanten för att isolera glaset från aluminiumdelen och undvika att tätningen kryper ut ur spåret.

Moodulites kasutatavad sisumaterjalid:

  • glas (klart, tonat, matt, härdat, laminerat osv.)
  • PVC- och akrylskivor
  • melamin-, MDF- och fanérklädda skivor
  • tygklädda paneler
  • speciallösningar (t ex perforerade skivor osv.)

Dörrar

Skiljeväggssystemet av aluminiumprofiler kan inkludera slagdörrar med aluminiumkarm, skjutdörrar med nedre styrskena och skjutdörrar med takhängd övre styrskena. Slag- och skjutdörrar specialprojekteras med hänsyn till det aktuella systemet, perfekt anpassning möjliggör att uppfylla olika behov pga lokalen och dess ändamål.

Tillbehör

Såväl infällda draghandtag som påmonterade handtag av stång- eller bågtyp kan användas. Lämpliga lås är lås med smal profil avsedda för aluminiumdörrar. Slide-systemet är uppbyggt av aluminiumprofiler som kännetecknas av en smal, 25mm hög ramprofil. Profilen används för att tillverka fasta moduler som passar perfekt för inomhusfönster. Om flera moduler monteras i rad är anslutningen mellan moduler 50mm bred.

Skiljeväggar av alu-profiler – Galleri