Felistra - erfarenhet sedan 1997

Felistras team har lång erfarenhet inom stomkompletteringsbranschen och strävar alltid efter att uppnå bästa resultat. FELISTRAs verksamhet utgörs av tillverkning och installation av glasade stomkompletteringar av aluminiumprofiler. Produkterna tillverkas enligt specialorder i samarbete med kunder och arkitekter och enligt kundens specifika önskemål.

FELISTRAs målsättning är att tillhandahålla kvalitetsprodukter och -tjänster som utgår från kundens behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser, såväl i Estland som på utländska marknader.

INVÄNDIGA STOMKOMPLETTERINGAR:

 • glasade
 • fasadpartier
 • dörrar
 • fönster
 • vinterträdgårdar
 • balkongräcken
 • terrassinglasningar
 • skärmtak

UTVÄNDIGA STOMKOMPLETTERINGAR:

 • glasade skiljeväggar
 • modulväggar
 • skiljeväggar i helglas
 • skjutdörrar
 • slagdörrar
 • skjutdörrar för skåp
 • garderober
 • wardrobes

Stöd från Estlands stiftelse för företagsutveckling (EAS)


Mellan den 16 augusti 2013 och den 16 september 2013 genomfördes projektet "Utarbetande av företagsstil" för företaget OÜ Felistra med samfinansiering av Europeiska socialfonden. Stödbeloppet var 4 940 euro och projektet resulterade i en enhetlig företagsstil för företaget.